CHUDU43 Media Agency | Blog

Tin tức - sự kiện mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Quảng cáo kiểu Ogilvy là thế nào?

Viết về David Ogilvy luôn là một thách thức- đặc biệt khi bạn là “người Ogilvy”! Bạn không ngừng được nhắc nhở về những giá trị cơ bản của ...
Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021