Dịch vụ của CHUDU43 Media Agency

Trong 5 năm qua, CHUDU43 Media Agency đã tư vấn và triển khai trên 20 chiến dịch truyền thông thành công trên nền tảng trực tuyến.

Dịch vụ của CHUDU43 Media Agency bao gồm: 

1. Tư vấn truyền thông tổng thể
Tư vấn truyền thông tổng thể dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, dựa trên tình hình thực tế và mong muốn của khách hàng. Từ đó đưa ra các tư vấn chính xác về phương diện truyền thông dành cho khách hàng. 

2. Triển khai các chiến dịch truyền thông
Triển khai thực hiện các chiến dịch truyền thông dành cho khách hàng trên nền tảng trực tuyến. 

3. Xây dựng & phát triển thương hiệu
Thiết kế, xây dựng thương hiệu / nhận diện thương hiệu cho khách hàng mới. Tái xây dựng / định vị lại thương hiệu dành cho khách hàng là doanh nghiệp đã hoạt động trước đó. 

4. Content marketing
Tư vấn & triển khai content marketing dành cho khách hàng. Lấy content marketing làm trọng tâm, từ đó đưa ra phương án và triển khai kế hoạch truyền thông cho khách hàng.  

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết. 

CHUDU43 Agency, agency marketing đà nẵng