CHUDU43 Media Agency | Blog

Tin tức - sự kiện mới nhất

Quảng cáo kiểu Ogilvy là thế nào?

Viết về David Ogilvy luôn là một thách thức- đặc biệt khi bạn là “người Ogilvy”! Bạn không ngừng được nhắc nhở về những giá trị cơ bản của ...
Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021