Blog truyền thông

Nơi bạn tìm thấy những thông tin "quý hơn vàng" về truyền thông, quảng cáo.

Quảng cáo kiểu Ogilvy là thế nào?

Viết về David Ogilvy luôn là một thách thức- đặc biệt khi bạn là “người Ogilvy”! Bạn không ngừng được nhắc nhở về những giá trị cơ bản của ...
Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021